Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 5A (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

An ninh năng lượng ở Việt Nam: Những rào cản và định hướng chính sách.

Nguyễn Minh Giang

Tóm tắt


Đứng trước yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhu cầu sử dụng năng lượng của Việt Nam không ngừng gia tăng, trong khi nguồn cung năng lượng ngày càng cạn kiệt. Do vậy, chúng ta cần có lộ trình cụ thể trong xây dựng mô hình năng lượng sạch và ưu tiên xem xét các tham vấn chính sách về năng lượng của các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Toàn văn: PDF