Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 1A (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

10 thành tựu khoa học lớn nhất thế giới năm 2017.

Mạnh Quân

Tóm tắt


Hàng năm, Tạp chí Science (Hoa Kỳ) đều tổ chức bình chọn 10 thành tựu khoa học lớn nhất thế giới, trong đó có 1 thành tựu được coi là đột phá của năm...

Toàn văn: PDF