Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 1 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

10 THÀNH TỰU KHOA HỌC LỚN NHẤT NĂM 2013.

NGUYỄN MẠNH QUÂN

Tóm tắt


Theo thông lệ, hàng năm tạp chí Science (Hoa Kỳ) đều tổ chức bình chọn 10 thành tựu khoa học lớn nhất trong năm. Năm 2013, Science đã quyết định chọn việc phát hiện ra liệu pháp miễn dịch chống ung thư đứng đầu danh sách (đột phá khoa học của năm). Sau đó là phương pháp mới vi phẫu thuật gen; kỹ thuật chụp não CLARITY; nghiên cứu trong nhân bản vô tính người; các cơ quan nội tạng mini trong phòng thí nghiệm; xác định nguồn gia tốc hạt vũ trụ; vật liệu mới khai thác năng lượng mặt trời... Dưới đây, Tạp chí xin giới thiệu về 10 thành tựu khoa học đã được Science bình chọn. 


Toàn văn: PDF