Chính sách biên tập

Trọng tâm và phạm vi

·         Serie A (xuất bản tháng/số), đăng tải các bài báo về chính sách và quản lý KH&CN, là diễn đàn của các nhà KH&CN trong và ngoài nước, đăng tải các thành tựu nổi bật của KH&CN trong cả nước...

·         Serie B (xuất bản tháng/số), chuyên đăng tải các bài báo khoa học theo các tiêu chí Scopus, được chia theo 5 lĩnh vực: 1. Khoa học tự nhiên; 2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ; 3. Khoa học y dược; 4. Khoa học nông nghiệp; 5. Khoa học xã hội và nhân văn. Các bài báo đăng tải trên serie B được phản biện kín, đảm bảo chất lượng và hàm lượng khoa học cao, có tính mới và có ý nghĩa khoa học.

·         Serie C (xuất bản 3 tháng/số; hoàn toàn bằng tiếng Anh). đăng tải các bài báo khoa học theo các tiêu chuẩn quốc tế, được phản biện kín, hiệu đính tiếng Anh bản ngữ, Hội đồng biên tập quốc tế; tập trung vào các lĩnh vực: Mathematics and Computer Science; Physical Sciences; Life Sciences;Geosciences;Nanoscience and Nanotechnology; Environmental Sciences.

 

Chính sách về chuyên mục

Bài viết

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

ĐỊA PHƯƠNG

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Ý KIẾN NHÀ KHOA HỌC

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

NHÌN RA THẾ GIỚI

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

DIỄN ĐÀN

Diễn đàn

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

CHÀO MỪNG NGÀY KH&CN VIỆT NAM 19/5

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

55 NĂM BỘ KH&CN

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

GẶP MẶT CÁC NHÀ KHOA HỌC TRẺ TIÊU BIỂU

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

KHOA HỌC Y - DƯỢC

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

PHYSICAL SCIENCES

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

LIFE SCIENCES

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

CHÀO MỪNG NGÀY KH&CN VIỆT NAM

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

KH&CN NƯỚC NGOÀI

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

PHYSICAL SCIENCES

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

LIFE SCIENCES

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

GEOSCIENCES

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

ENVIRONMENTAL SCIENCES

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

CHÀO XUÂN 2019

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

60 NĂM KH&CN VIỆT NAM

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Chính sách truy cập tự do

Tạp chí này cho phép truy cập tự do ngay khi xuất bản đối với các nội dung của tạp chí với triết lý rằng việc cung cấp cho công chúng sử dụng tự do các kết quả nghiên cứu sẽ thúc đẩy trao đổi kiến thức trên toàn cầu ngày càng mạnh mẽ.

 

LIÊN HỆ

Số 113, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 84.4 39436793. Fax: 84.4 39436794. Email: khcnvn@most.gov.vn; Website: http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn; http://vietnamscience.vn

 

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập: Đặng Ngọc Bảo

Phó Tổng biên tập: Nguyễn Thị Hương Giang

Phó Tổng biên tập: Nguyễn Thị Hải Hằng

 

Hội đồng biên tập bản tiếng Việt:

1. GS.VS.TSKH Nguyễn Văn Hiệu

2.  GS.TSKH Hồ Tú Bảo

3.  GS.TS Lê Trần Bình

4.  PGS.TS Nguyễn Văn Bộ

5.   GS.TS Bùi Chí Bửu

6.   PGS.TSKH Nguyễn Văn Cư

7.   GS.TS Trương Việt Dũng

8.  GS.TS Trần Thọ Đạt

9. GS.TSKH Nguyễn Công Định

10. GS.TSKH Nguyễn Đình Đức

11.  GS.TS Phạm Văn Đức

12.  GS.TSKH Vũ Minh Giang

13.  GS.TS Từ Quang Hiển

14.  PGS.TS Nguyễn Đức Hinh

15.  PGS.TS Triệu Văn Hùng

16.  GS.TS Phạm Gia Khánh

17.  GS.TSKH Hà Huy Khoái

18.  GS.TS Nguyễn Xuân Kính

19.  GS.TS Phạm Thanh Kỳ

20. GS.TSKH Nguyễn Văn Liên

21.  GS.TS Hoàng Văn Lương

22.  GS.TSKH Hồ Sỹ Thoảng

23.  PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn

24.  GS.TSKH Đào Trí Úc

25.  GS.TS Phạm Hùng Việt

 

Hội đồng biên tập bản tiếng Anh

Standing Members:

1.      Ngo Bao Chau (Vietnam)

2.      Nguyen Van Hieu (Vietnam)

3.      Pham Gia Khanh (Vietnam)

4.      Tran Thuc (Vietnam)

Members:

1.      Ho Tu Bao (Japan)

2.      Le Tran Binh (Vietnam)

3.      Bui Chi Buu (Vietnam)

4.      Dindo Campilan (Philippine)

5.      Pierre Darriulat (France)

6.      Nguyen Dinh Duc (Vietnam)

7.      Clark Gedney (USA)

8.      P Gopalakrishnakone (Singapore)

9.      Chris Hardwood (Australia)

10.  Tran Tri Nang (USA)

11.  Franz Nestmann Karlsruhe (Germany)

12.  John Nieber (USA)

13.  Pham Duc Truong (UK)

14.  Akos Rédey (Hungary)

15.  Nguyen Van Thang (Vietnam)

16.  Vo Van Toi (Vietnam)

17.  Hoa Van Suong (Canada)

18.  Pham Hung Viet (Vietnam)

19.  Tran Dang Xuan (Japan)

 

ĐẶT TẠP CHÍ

Quý độc giả có thể đặt tạp chí tại bưu điện gần nhất, hoặc liên hệ: Ban trị sự và phát hành: Mr Lương Ngọc Quang Hưng: Email: quanghunglx@yahoo.com; Tel: 04.39436793

 

GỬI BÀI TRỰC TUYẾN

Gửi tại Website của Tạp chí: http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn

Hoặc địa chỉ email: khcnvn@most.gov.vn

 

DANH MỤC GỬI BÀI

Trong quá trình nộp bài, tác giả cần phải kiểm tra để đảm bảo bài nộp của mình tuân thủ các điều kiện về Quy định đăng bài của Tạp chí (có các quy định cụ thể cho mỗi Serie được đăng tải trên Tạp chí và website của Tạp chí). Bài viết sẽ bị trả lại để tác giả chỉnh sửa theo đúng những hướng dẫn này.

 

LƯU Ý VỀ BẢN QUYỀN

Tác giả đồng ý trao bản quyền bài viết (bao gồm cả phần tóm tắt) cho Ban biên tập Tạp chí.

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Tên và địa chỉ email được nhập vào các mẫu biểu trên tạp chí này chỉ được sử dụng vào các mục đích đã được tuyên bố rõ ràng và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác hay dùng vào bất kỳ mục đích nào khác.

 

TRUY CẬP TỰ DO HỒI CỐ

Nội dung của tạp chí này được cung cấp để truy cập tự do sau khi tạp chí đã xuất bản.

 


Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam/Vietnam Science and Technology
ISSN: 1859-4794