Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 52, S. 2 (2014) Khảo sát dao động lắc của tàu hải quân khi bắn tên lửa rải nhiễu PK-16 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Lạc Hồng
 
T. 52, S. 2 (2014) Khảo sát dao động lắc của tàu hải quân khi bắn tên lửa rải nhiễu PK-16 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Lạc Hồng
 
T. 48, S. 6 (2010) Khảo sát khả năng sử dụng anôt trên cơ sở hợp kim sắt silic trong bảo vệ catôt bằng dòng ngoài cho thép cacbon trong môi trường đất Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Mai Thanh, Nguyễn Văn Chiến, Nguyện Thị Linh
 
T. 48, S. 1 (2010) Khảo sát một số hợp chất alkaloid có hoạt tính sinh học ở cây dừa cạn (Catharanthus roceus L. ) trong điều kiện nuôi cấy in vitro Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Vinh
 
T. 50, S. 1 (2012) Khảo sát một số điều kiện biến tính bề mặt màng lọc polyethersulfone Tóm tắt   PDF
Trần Thị Dung, Đinh Thị Thu PhươngKhảo sát một số điều kiện biến tính bề mặt màng lọ
 
T. 47, S. 2 (2009) Khảo sát thực trạng phế thải rắn ngành may gây ô nhiễm và đề xuất biện pháp giảm thiểu Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Lĩnh, Vũ Đức Tân
 
T. 46, S. 6 (2008) Khảo sát độ hạt và ảnh hưởng của nó tới tính chất của đá mài chế tạo ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đắc Lộc
 
T. 46, S. 4 (2008) Khảo sát độ nhiễm vi sinh vật trong một số nguyên liệu chính dùng sản xuất sữa tiệt trùng Tóm tắt   PDF
Phạm Phương Hà, Hà Duyên Tư
 
T. 48, S. 1 (2010) Khoáng hóa metyl da cam bằng hiệu ứng Fenton điện hóa sử dụng catôt composit polypyrrol/oxit Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lê Hiền, Hoàng Thị Mỹ Hạnh
 
T. 48, S. 2 (2010) Kiểm soát tiếng ồn tích cực sử dụng mạng nơron mờ loại 2 Tóm tắt   PDF
Huỳnh Văn Tuấn, Trần Quốc Cường, Dương Hoài Nghĩa, Nguyễn Hữu Phương
 
T. 47, S. 5 (2009) Kiểm định bộ sinh phẩm (Elisa Kit) Chẩn đoán nhanh, đặc hiệu kháng thể kháng Salmonella enteritidis trong huyết thanh gà Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Trung
 
T. 50, S. 4 (2012) LÀM SÁNG TỎ TÊN KHOA HỌC CHO MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI TRE (BAMBUSA Schreb.) Ở VIỆT NAM DO BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI TRÊN CƠ SỞ GIẢI MÃ TRÌNH TỰ GEN trnL-trnF, psbA-trnH VÀ matK Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thu Hiền, Trần Thị Việt Thanh, Nguyễn Khắc Khôi, Đinh Thị Phòng
 
T. 48, S. 3 (2010) Lộc nhiễu và phát hiện biên ảnh trong khuếch tán phi tuyến không đẳng hướng Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hải Hà, Phạm Trần Nhu
 
T. 50, S. 3 (2012) LOẠI BỎ PHẨM NHUỘM REACTIVE BLUE 181 BẰNG KĨ THUẬT FENTON DỊ THỂ SỬ DỤNG TRO BAY BIẾN TÍNH/H2O2 Tóm tắt   PDF
Đào Sỹ Đức, Trịnh Thị Thanh Hảo
 
T. 46, S. 2 (2008) Loại bỏ Arsenate ion trong nước bằng hydrrotalcite Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Mai Thơ
 
T. 52, S. 5 (2014) Loại màu thuốc nhuộm bằng các chủng nấm FBV25, FBV28 và FBVLA1 cố định trên vật liệu polypropylene Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Lan Anh, Ngô Thị Huyền Trang, Đào Thị Ngọc Ánh, Đinh Thị Thu Hằng, Đặng Thị Cẩm Hà
 
T. 51, S. 4 (2013) LƯỢNG BÓN ĐẠT HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO CHO NGÔ LAI TRUNG NGÀY CP 333 TRÊN ĐẤT BẠC MÀU TỈNH BẮC GIANG Tóm tắt   PDF
Đinh Văn Phóng, Nguyễn Như Hà, Nguyễn Văn Bộ
 
T. 45, S. 6 (2007) Mêtan hoá CO2 và hỗn hợp CO+CO2 trên các hệ xúc tác niken Tóm tắt   PDF
Lưu Cẩm Lộc, Nguyễn Mạnh Huấn, Hồ Sĩ Thoảng
 
T. 45, S. 4 (2007) Mô hình dữ liệu trong quản lý, đánh giá công nghệ cho các doanh nghiệp và các ngành kinh tế quốc dân Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoài Giang
 
T. 48, S. 1 (2010) Mô hình hóa kết nối truy nhập thuê bao số (DSL) trong mạch vòng nội hạt Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Xuân, Hoàng Minh, Nguyễn Thúy Anh
 
T. 48, S. 4 (2010) Mô hình hóa và mô phỏng tôm bệnh lan truyền trong mạng lưới sông và bên trong ao tôm Tóm tắt   PDF
Truong Tuyen, Huynh Hiep, Drogoul Alexis
 
T. 45, S. 6 (2007) Mô hình hoá quá trình xử lý sinh học yếm khí - thiếu khí - hiếu khí đối với nước thải bệnh viện Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Nguyên, Trần Văn Nhân, Sreng Sokvung
 
T. 45, S. 4 (2007) Mô hình hoá việc giải bài toán ngược ba chiều xác định các thông số vật thể và độ sâu của móng từ Tóm tắt   PDF
Đỗ Đức Thanh, Nguyễn Đình Chiến
 
T. 48, S. 4 (2010) Mô hình ký tự Bi trực tuyến nhận dạng chữ viết phác thảo Tóm tắt   PDF
Tran De Cao
 
T. 53, S. 5 (2015) Mô hình sử dụng vùng cross-point lý tưởng hai chiều cho nén ảnh không tổn hao Tóm tắt   PDF
Đặng Thành Tín, Huỳnh Xuân Cảnh, Trần Anh Khoa
 
201 - 225 trong số 707 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP