Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 46, S. 4 (2008) Mô hình tính toán giá thành đầu tư và vận hành xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Nguyên
 
T. 46, S. 4 (2008) Mô hình và tối ưu hoá bộ ghép giao thoa đa mode 3x3 mmi cho các ứng dụng xử lý tín hiệu quang Tóm tắt   PDF
Lê Trung Thành
 
T. 44, S. 2 (2006) Mô Hình Hóa Việc Giải Bài Toán Ngược Hai Chiều Xác Định Độ Sâu Của Móng Tư Tóm tắt   PDF
Thanh Đức Đỗ
 
T. 52, S. 5 (2014) Mô phỏng dòng chảy qua trụ tròn có tấm phẳng dao động bằng phương pháp biên nhúng Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Nam, Phan Đức Huynh
 
T. 52, S. 5 (2014) Mô phỏng quá trình mài vô tâm chạy dao hướng kính Tóm tắt   PDF
Phan Bùi Khôi, Ngô Cường, Đỗ Đức Trung
 
T. 50, S. 3 (2012) MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU POLYME NANOCOMPOZIT TRÊN CƠ SỞ BLEND NBR/PVC VÀ NANOCLAY Tóm tắt   PDF
Hoàng Tuấn Hưng, Lương Như Hải, Đào Thế Minh, Ngô Kế Thế, Đỗ Quang Kháng
 
T. 51, S. 5 (2013) MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ, HÌNH THÁI CẤU TRÚC VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG CHÁY CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP POLYVINYLCLORUA/TRO BAY BIẾN TÍNH BẰNG HỢP CHẤT SILAN Tóm tắt   PDF
Thái Hoàng, Nguyễn Thúy Chinh, Nguyễn Thị Thu Trang, Đỗ Quang Thẩm, Trần Thị Thanh Vân
 
T. 51, S. 4 (2013) MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ BAZAN, ĐÁ ONG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Thường, Nguyễn Trung Minh, Doãn Thị Kim Thường
 
T. 50, S. 6 (2012) MỘT SỐ VẤN ĐỀ TÍNH TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU Tóm tắt   PDF
Vũ Đức Thi
 
T. 48, S. 4 (2010) Một cơ chế kiểm soát truy cập cột cấp cho dịch vụ gia công phần mềm cơ sở dữ liệu Tóm tắt   PDF
Pham Hue T. B., Dong Thuy T. B., Nguyen Thuc D.
 
T. 48, S. 4 (2010) Một hình ảnh mạnh mẽ chương trình dữ liệu hình học ẩn dựa trên contourlet chuyển đổi Tóm tắt   PDF
Duong Minh Duc, Duong Anh Duc
 
T. 46, S. 6 (2008) Một kỹ thuật Gam-ma để đo hoạt độ của các thùng chất thải phóng xạ Tóm tắt   PDF
Trần Quốc Dũng
 
T. 48, S. 4 (2010) Một kiến trúc chuyên dụng cho công nghệ máy chủ Web hiệu quả Toàn văn   PDF
Bellot Patrick, Baud Loïc
 
T. 48, S. 6 (2010) Một mô hình nhiễu và ứng dụng trong việc phát hiện chất liệu Tóm tắt   PDF
Đỗ Năng Toàn, Lê Thị Kim Nga, Nguyễn Thị Hồng Minh
 
T. 50, S. 1 (2012) Một nghiên cứu về mạng quang định tuyến dải sóng sử dụng hệ thống nối chéo quang dựa trên các chuyển mạch lựa chọn dải sóng Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Bản, Lê Hải Châu
 
T. 45, S. 4 (2007) Một số ứng dụng của Carrageenan và khả năng sử dụng k-Carrageenan từ rong biển Việt Nam trong bảo quản chế biến thực phẩm Tóm tắt   PDF
Phạm Hồng Hải, Nguyễn Xuân Nguyên
 
T. 45, S. 3 (2007) Một số cách tiếp cận mới trong phương pháp điều khiển mờ sử dụng đại số gia tử Tóm tắt   PDF
Nguyễn Cát Hồ, Phạm Thanh Hà, Vũ Như Lân
 
T. 45, S. 1 (2007) Một số kết quả nghiên cứu xử lý và tận dụng cao su phế thải Tóm tắt   PDF
Đỗ Quang Kháng
 
T. 46, S. 6 (2008) Một số tính chất của Bacteriocin được tổng hợp bởi vi khuẩn Lactic phân lập từ sữa bò tươi Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Đà
 
T. 46, S. 1 (2008) Một số vấn đề của khoa học và công nghệ xúc tác đầu thế kỷ 21 Tóm tắt   PDF
Hồ Sĩ Thoảng
 
T. 52, S. 5 (2014) Một số đặc điểm của loài Kiêu hùng (Alcimandra cathcartii) tại Vường Quốc gia Hoàng Liên, Sapa, Lào Cai Tóm tắt   PDF
Vũ Quang Nam, Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Phúc Thành
 
T. 50, S. 5 (2012) Một thuật toán di truyền hiệu quả cho bài toán lập lịch Job shop. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Mùi, Vũ Đình Hòa
 
T. 49, S. 4 (2011) Một thuật toán mới cho mô hình chuỗi thời gian mờ Heurictic trong dự báo chứng khoán. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Công Điều
 
T. 48, S. 2 (2010) Một thuật toán rút gọn bề mặt biểu diễn mô hình 3D Tóm tắt   PDF
Đỗ Năng Toàn, Nguyễn Văn Huân
 
T. 47, S. 2 (2009) Một tiêu chuẩn mới chọn nút xây dựng cây quyết định Toàn văn   PDF
Nguyễn Thanh Tùng
 
226 - 250 trong số 707 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP