Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Thuỳ Đại học Bách khoa Hà NộiTạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP