T. 52, S. 1 (2014)

Mục lục

Articles

Tổng quan các kỹ thuật tiền xử lý bùn thải Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Tuấn, Phạm Ngọc Châu 1-34
Nghiên cứu khả năng thay thế bộ điều khiển PI và bộ điều khiển mờ bằng bộ điều khiển dựa trên đại số gia tử cho động cơ một chiều Tóm tắt PDF
Nguyễn Cát Hồ, Vũ Như Lân, Nguyễn Tiến Duy, Phạm Văn Thiêm 35-48
Ảnh hưởng của các chất bổ sung hữu cơ lên quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan Vân Hài (Paphiopedium callosum) nuôi cấy In vitro Tóm tắt PDF
Vũ Quốc Luận, Trịnh Thị Hương, Nguyễn Phúc Huy, Đỗ Khắc Thịnh, Dương Tấn Nhựt 49-62
Nghiên cứu làm giàu các thành phần chứa oxy và tạo tinh dầu từ vỏ quả có múi Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Lợi, Nguyễn Thị Minh Tú, Hoàng Đình Hòa 63-72
Nghiên cứu khả năng tạo khí Hydro sinh học trong điều kiện kỵ khí của vi khuẩn ưa nhiệt Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Yên, Lại Thúy Hiền, Nguyễn Thị Thu Huyền 73-82
Nghiên cứu quá trình tổng hợp và khảo sát hoạt tính gây độc tế bào của một số analogue styryl Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Mai Hương, Phạm Văn Cường, Nguyễn Văn Hùng, Daniele Bonnet-Delpon, Châu Văn Minh 83-90
Suy giảm chất lượng nước và độc tố sinh thái vi khuẩn lam từ Hồ Xuân Hương, Đà Lạt Tóm tắt PDF
Đào Thanh Sơn, Bùi Bá Trung, Võ Thị Mỹ Chi, Bùi Thị Như Phượng, Đỗ Hồng Lan Chi, Nguyễn Thanh Sơn, Bùi Lê Thanh Khiết 91-99
Chế tạo đặc tính và tính chất chống ăn mòn của composite nền empoxy chứa bentonite hữu cơ, bột ZnO có cỡ hạt dưới Micrometer Tóm tắt PDF
Bùi Quốc Bình, Zong Quidong, Zhou Qiongyu 101-113
Chế tạo và nghiên cứu tính chất màng tổ hợp dạng đa lớp Graphen/Poly (1,5-Diaminonaphthalen) Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Dung, Vũ Hoàng Duy, Đặng Thị Thu Huyền, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Văn Chúc, Nguyễn Hải Bình, Trần Đại Lâm, Nguyễn Xuân Phúc, Thái Hoàng 115-122
Điều chỉnh nhiệt độ khuôn bằng quá trình làm nguội theo xung động dòng chảy Tóm tắt PDF
Phạm Sơn Minh, Thanh Trung Do 123-132


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP