T. 51, S. 4 (2013)

Mục lục

Articles

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP HÀM BIẾN PHỨC GIẢI BÀI TOÁN NGƯỢC HAI CHIỀU TRONG THĂM DÒ TRỌNG LỰC Tóm tắt PDF
Đỗ Đức Thanh, Nguyễn Văn Nghĩa 401-409
TỔNG HỢP (S)-METHYL 2-(TERTBUTYLDIMETHYLSILYLOXY)- 5-HYDROXYPENTANOATE Tóm tắt PDF
Phí Thị Đào, Đoàn Thị Mai Hương, Phạm Văn Cường, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thùy Linh, Lê Nguyễn Thành, Vo Thanh Giang, Châu Thanh Giang 411-416
NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÊN BACTERIOCIN DO CHỦNG LACTOCOCCUS LACTIS SUBSP. LACTIS PD14 TỔNG HỢP Tóm tắt PDF
Hoa Thị Minh Tú, Nguyễn La Anh, Lê Thanh Bình 417-425
NGHIÊN CỨU THU HỒI PROTEIN TỪ VỎ ĐẦU TÔM TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CHITIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thiết, Quách Thị Liên, Nguyễn Trọng Vệ, Nguyễn Thị Ánh Tuyết 427-434
ẢNH HƯỞNG CỦA THAN HOẠT TÍNH VÀ NUÔI CẤY THOÁNG KHÍ LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA ĐỒNG TIỀN (GERBERA JAMESONII) IN VITRO VÀ EX VITRO Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Yến, Nguyễn Phúc Huy, Hoàng Văn Cương, Nguyễn Thị Nhật Linh, Nguyễn Bá Nam, Vũ Quốc Luật, Vương Tuấn Nhựt 435-446
NGHIÊN CỨU TÁCH DÒNG, BIỂU HIỆN VÀ TINH CHẾ TEV PROTEASE Ở VI KHUẨN Escherichia coli Tóm tắt PDF
Bùi Thị Thùy Dương, Đỗ Thị Huế, Vũ Thị Hiến, Mai Thùy Linh, Đồng Văn Quyến 447-454
LƯỢNG BÓN ĐẠT HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO CHO NGÔ LAI TRUNG NGÀY CP 333 TRÊN ĐẤT BẠC MÀU TỈNH BẮC GIANG Tóm tắt PDF
Đinh Văn Phóng, Nguyễn Như Hà, Nguyễn Văn Bộ 455-464
NGHIÊN CỨU HOẠT HÓA HẠT TẾ BÀO NẤM MEN CỐ ĐỊNH SAU THỜI GIAN XÚC TÁC CHO QUÁ TRÌNH LÊN MEN RƯỢU Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hương, Hoàng Đình Hòa, Đặng Hồng Ánh 465-474
PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT NAPHTHOPYRONE VÀ ANTHRAQUINONE TỪ CỦ SÂM ĐẠI HÀNH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng Vân, Lưu Tuấn Anh, Lê Minh Hà, Ngô Thị Phương, Trịnh Anh Viên, Phạm Quốc Long 475-480
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KHỬ KHUẨN CỦA DUNG DỊCH SIÊU ÔXY HÓA TRÊN DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN BẠCH TUỘC Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Hoài Châu, Hoàng Văn Tú, Nguyễn Văn Thành, Triệu Thị Mỹ Hạnh 481-488
NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG TỔNG HỢP VÀ TRÙNG HỢP KHƠI MÀO BẰNG TIA TỬ NGOẠI CỦA DẦU VỎ HẠT ĐIỀU ACRYLAT HÓA Tóm tắt PDF
Lê Xuân Hiền, Mạc Văn Phúc, Đỗ Minh Thành 489-495
XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NICOTIN TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT LỎNG - RẮN VÀ GC/MS PHẦN 2: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NICOTINE VÀ CÁC CHẤT CHUYỂN HÓA Tóm tắt PDF
Trần Thị Thanh Vân, Thành Thị Thu Thủy 497-504
ẢNH HƯỞNG HỖ TRỢ CỦA CÁC ION IODUA ĐẾN SỰ ỨC CHẾ ĂN MÒN THÉP CARBON BỞI HEXAMETHYLENETETRAMINE TRONG NƯỚC VÀ NHŨ TƯƠNG “CONDENSATE/NƯỚC” Tóm tắt PDF
Vũ Đình Huy, Lưu Hoàng Tâm, Lê Văn Thuận, Thái Nhi Hiệp, Phan Thanh Bình 505-515
SẢN XUẤT NHIÊN LIỆU SINH HỌC TỪ TRẤU BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT PHÂN I. ĐẶC TRƯNG NHIỆT CỦA NGUYÊN LIỆU TRẤU VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Tài, Trần Thị Thanh Thủy, Lê Thị Hoài Nam, Trần Quang Vinh, Nguyễn Thị Thanh Loan 517-522
MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ BAZAN, ĐÁ ONG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Thường, Nguyễn Trung Minh, Doãn Thị Kim Thường 523-531


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP