Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 54, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về vận tốc tối hạn của oto khi qua cầu

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Thị Vân Hương, Nguyễn Đức Phong

Tóm tắt


Mô hình dao đông của ô tô khi qua cầu được mô hình hóa bởi một hệ khối lượng - lò xo giảm chấn di chuyển trên dầm đàn hồi. Bài báo trinh bày một kết quả nghiên cứu mới về xác đinh vận tốc tới hạn của ô tô khi qua cầu.Vận tốc tới han của ô tô tính theo mô hình mới nhỏ hơn nhiều so với vận tốc tới hạn tính theo công thức cũ


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP