Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 52, S. 1 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT BỔ SUNG HỮU CƠ LÊN QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỒI LAN VÂN HÀI (PAPHIOPEDILUM CALLOSUM) NUÔI CẤY IN VITRO

Vũ Quốc Luận, Trịnh Thị Hương, Nguyễn Phúc Huy, Đỗ Khắc Thịnh, Dương Tấn Nhựt

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng các chồi lan Vân Hài (Paphiopedilum callosum) in vitro được nuôi cấy tại Phòng Sinh học Phân tử và Chọn tạo giống cây trồng, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên làm nguồn mẫu ban đầu. Các chồi lan Vân Hài có 3 lá và chiều dài lá 2 cm được nuôi cấy trên các môi trường có bổ sung các chất bổ sung hữu cơ khác nhau bao gồm nước dừa non, nước vo gạo, bột khoai tây, bột chuối và peptone nhằm tìm ra chất bổ sung hữu cơ thích hợp cho quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan Vân Hài đồng thời tạo ra được cây giống khỏe mạnh và góp phần làm hạ giá thành cây giống. Kết quả cho thấy có sự khác biệt trong quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan Vân Hài trên 5 môi trường. Trong đó, môi trường có bổ sung 200 ml/l nước vo gạo là tốt nhất thể hiện qua quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi sau 90 ngày nuôi cấy. Mặt khác, thay thế các chất bổ sung hữu cơ như, bột khoai tây (100 - 200 g/l), bột chuối 100 g/l hoặc peptone 1 g/l thay thế cho nước dừa non trong môi trường nuôi cấy sẽ làm giảm được giá thành cây giống và vẫn đảm bảo chồi lan Vân Hài sinh trưởng và phát triển tốt.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP