Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

41 Le Duan Str.
Danang City
Vietnam

Đầu mối

Bui Van Ga
Tổng biên tập
Email: buivanga@ud.edu.vn

Hỗ trợ

Sioux Cumming
Email: scumming@inasp.infoTạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP