Chi tiết về Tác giả

THỊ BÍCH VÂN, PHẠM

  • S. 212 (2012) - Bài viết
    Model for Identifying Profit Adjustment of Enterprises Listed on Ho Chi Minh City Stock Exchange
    Tóm tắt


University of Economics HCMC

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ISSN: 1859-1116