Chi tiết về Tác giả

DUY HIẾU, PHẠM

  • S. 190 (2010) - Bài viết
    CLEAN FARMING – A GOOD CHOICE TO ENHANCE THE EFFICIENCY OF CASHEW PRODUCTS
    Tóm tắt


University of Economics HCMC

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ISSN: 1859-1116