Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 350, S. 7 (2007) Chiến lược phát triển kinh tế đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt   PDF
Võ Hùng Dũng
 
T. 351, S. 8 (2007) Chiến lược phát triển kinh tế đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) Tóm tắt   PDF
Võ Hùng Dũng
 
T. 366, S. 11 (2008) Chiếu sáng công cộng: những vấn đề tài chính chủ yếu và hướng giải quyết Tóm tắt   HTML
Bùi Dương Nghiêu
 
S. 10 (2013) Cho vay dưới chuẩn - bài học kinh nghiệm các nước và vấn đề đặt ra với Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hải Long
 
T. 376, S. 9 (2009) Chu kỳ kinh tế, lạm phát và thất nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam Tóm tắt   PDF
Võ Hùng Dũng
 
T. 447, S. 8 (2015) Chuỗi giá trị lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long: chính sách nông nghiệp và thương mại thiếu hiệu quả Tóm tắt   PDF
Đào Thế Anh, Thái Văn Tình
 
S. 3 (2014) Chuỗi giá trị toàn cầu và gợi ý cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Việt Khôi
 
T. 295, S. 12 (2002) Chuỗi giá trị và cách thức thâm nhập có hiệu quả vào thị trường thế giới Tóm tắt
Hằng Thị Thu Nguyễn
 
T. 293, S. 10 (2002) Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu so với các nước NIE thế hệ II, Việt Nam đã làm được gì đáng kể? Tóm tắt
Tuấn Anh Bùi, Hưng Thái Phạm
 
S. 3 (2014) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2012 Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Nga
 
T. 360, S. 5 (2008) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhìn từ góc độ xuất, nhập khẩu giai đoạn 1989 - 2005 Tóm tắt   PDF
Đặng Quốc Tuấn
 
T. 361, S. 6 (2008) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam Tóm tắt   PDF
Công Văn Dị
 
T. 354, S. 11 (2007) Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn: hiện trạng thời kỳ 1990 - 2005 và triển vọng đến năm 2015 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lan Hương
 
T. 451, S. 12 (2015) Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Trung Bộ Tóm tắt   PDF
Trương Thị Mỹ Nhân, Nguyễn Vĩnh Thanh
 
T. 447, S. 8 (2015) Chuyển dịch lợi thế so sánh trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam Tóm tắt   PDF
Lê Tuấn Lộc
 
T. 344, S. 1 (2007) Chuyển giao công nghệ qua FDI: thực tiễn ở một số nước đang phát triển và Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Tuấn
 
S. 8 (2013) Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Malaxia sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu Tóm tắt   PDF
Lưu Ngọc Trịnh, Nguyễn Văn Dần
 
T. 457, S. 6 (2016) Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Thái Lan dưới tác động của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu (2009-2016) Tóm tắt   PDF
Đinh Công Tuấn
 
T. 441, S. 2 (2015) Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hương tăng trưởng xanh Tóm tắt   PDF
Vũ Tuân Anh
 
T. 392, S. 1 (2011) Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế: Tiếp cận từ góc độ nguồn nhân lực Tóm tắt   PDF
Bùi Thanh
 
T. 357, S. 2 (2008) Con đường buôn bán qua biên giới với sự hình thành đô thị và những vấn đề cấp bách đặt ra Tóm tắt   PDF
Trần Hữu Sơn
 
T. 349, S. 6 (2007) Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính của Thái Lan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình hội nhập Tóm tắt   PDF
Đỗ Quang Hưng
 
T. 375, S. 8 (2009) Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và các vấn đề đặt ra cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
Trần Đình Thiên
 
S. 8 (2014) Cơ cấu kinh tế Tây Nguyên và một số vấn đề đặt ra Tóm tắt   PDF
Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Đình Hòa
 
T. 440, S. 1 (2015) Cơ chế thực hiện quyền sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Trần Thị Minh Châu
 
201 - 225 trong số 841 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>