Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 356, S. 1 (2008) Cấu trúc thị trường và chuỗi giá trị ngành hàng cá Tra, Ba sa tại Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt   PDF
Lưu Thanh Đức Hải
 
S. 9 (2013) Cấu trúc và tái cấu trúc nền kinh tế trong quá trình phát triển của Việt Nam Tóm tắt   PDF
Lê Cao Đoàn
 
S. 10 (2013) Cấu trúc và tái cấu trúc nền kinh tế trong quá trình phát triển của Việt Nam (tiếp theo và hết) Tóm tắt   PDF
Lê Cao Đoàn
 
T. 458, S. 7 (2016) Cấu trúc vốn và lợi nhuận bất thường tích lũy trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt   PDF
Võ Xuân Vinh
 
T. 397, S. 6 (2011) Cần tiếp tục hoàn thiện và phối hợp đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đắc Hưng, Vũ Quốc Toàn
 
T. 366, S. 11 (2008) Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp Tóm tắt   HTML
Nguyễn Hữu Đạt
 
T. 443, S. 4 (2015) Cộng đồng kinh tế ASEAN và nguồn nhân lực của Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Vĩnh Thanh
 
T. 351, S. 8 (2007) Châu Á sau 10 năm sau khủng hoảng tài chính Tóm tắt   PDF
Trịnh Trọng Nghĩa
 
T. 354, S. 11 (2007) Chính sách cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường: nội dung và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Trọng
 
T. 457, S. 6 (2016) Chính sách liên kết doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Sang, Dương Nhật Huy
 
T. 353, S. 10 (2007) Chính sách nhân sự cấp cao ở doanh nghiệp nước ngoài và bài học cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
Phạm Quang Huấn
 
T. 392, S. 1 (2011) Chính sách phát triển năng lượng bền vững: sự giao thoa của an ninh cung cấp và vấn đề biến đổi khí hậu Tóm tắt   PDF
Bùi Xuân Hồi
 
S. 6 (2014) Chính sách phát triển vùng: bất cập và một số giải pháp Tóm tắt   PDF
trần Thị Thu Hương
 
T. 365, S. 10 (2008) Chính sách quy hoạch phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam: nhìn từ góc độ phát triển bền vững Tóm tắt   HTML
Nguyễn Thị Thơm
 
T. 379, S. 12 (2009) Chính sách tài chính vĩ mô đối với việc nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp ở một số nước Châu á - kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
Đinh Văn Sơn
 
T. 452, S. 1 (2016) Chính sách tài khóa "nghịch chu kỳ" trong kinh tế Việt Nam Tóm tắt   PDF
Trần Đình Thiên, Chu Minh Hội
 
T. 437, S. 10 (2014) Chính sách tỷ giá của Trung Quốc từ sau khi gia nhập WTO và hàm ý chính sách cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
Vũ Đình Ánh, Đặng Thị Phương Hoa
 
T. 368, S. 1 (2009) Chính sách tỷ giá hối đoái - những vấn đề lý luận và kinh nghiệm điều hành từ các nước Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Tài
 
T. 385, S. 6 (2010) Chính sách tỷ giá hối đoái: Kinh nghiệm ứng xử để tận dụng thời cơ Tóm tắt   PDF
Trần Đình Thiên
 
T. 386, S. 7 (2010) Chính sách tỷ giá hối đoái: Kinh nghiệm ứng xử để tận dụng thời cơ (tiếp theo và hết) Tóm tắt   PDF
Trần Đình Thiên
 
S. 7 (2013) Chính sách thắt lưng buộc bụng của Italia: thành công hay thất bại? Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Lịch
 
T. 389, S. 10 (2010) Chính sách thuế giá trị gia tăng ở nước ta trong tiến trình thực hiện các cam kết quốc tế và khu vực Tóm tắt   PDF
Lê Văn Luyện
 
T. 375, S. 8 (2009) Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp - thực trạng và tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Nga
 
T. 359, S. 4 (2008) Chính sách thương mại - một đánh giá từ trường hợp ngành công nghiệp ô tô Việt Nam Tóm tắt   PDF
Hoàng Vĩnh Long
 
T. 344, S. 1 (2007) Chính sách tiền lương trong doanh nghiệp và cơ chế thỏa thuận về tiền lương Tóm tắt
Nguyễn Tiệp
 
151 - 175 trong số 841 mục << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>