Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 383, S. 4 (2010) Ảnh hưởng của các yếu tố sản xuất đến quan hệ hợp tác trong sản xuất tiêu thụ chè Tóm tắt   PDF
Trần Quang Huy
 
T. 440, S. 1 (2015) Ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô và vi mô đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Tóm tắt   PDF
Vũ Sỹ Cường
 
T. 449, S. 10 (2015) Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế đến sự sống sót của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Trần Quang Tuyến, Vũ Văn Hưởng
 
T. 453, S. 2 (2016) Ảnh hưởng của nợ công và lạm phát đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam: nghiên cứu định lượng bằng mô hình ARDL Tóm tắt   PDF
Võ Hữu Phước, Nguyễn Quyết
 
T. 395, S. 4 (2011) Ảnh hưởng của những hạn chế trong chính sách và điều hành chính sách tới ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong thời gian qua Tóm tắt   PDF
Trịnh Thị Ái Hoa
 
T. 387, S. 8 (2010) Ảnh hưởng của số con tới việc tham gia lao động và cung lao động của phụ nữ Việt Nam Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Linh, Lê Quang Cảnh
 
T. 457, S. 6 (2016) Ảnh hưởng của thị trường lúa gạo thế giới đến xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Như Bằng, Nguyễn Thị Thanh Xuân
 
T. 437, S. 10 (2014) Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến danh tiếng của doanh nghiệp ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Trần Hà Minh Quân
 
T. 295, S. 12 (2002) ản xuất và tiêu thụ nông sản đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt
Trịnh Văn Bùi, Nam Văn Mai, Nhân Tấn Nguyên
 
S. 7 (2013) Ứng dụng mô hình Black-Scholes định giá quyền chọn VN30 Tóm tắt   PDF
Phạm Hữu Hồng Thái
 
T. 442, S. 3 (2015) Ứng dụng mô hình nhân tố khám phá phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Xuân Hương
 
T. 294, S. 11 (2002) Ứng dụng thương mại điện tử ở Việt Nam Tóm tắt
Hải Đức Lưu
 
T. 376, S. 9 (2009) Bàn về hệ thống liên kết và một số giải pháp phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam Tóm tắt   PDF
Doãn Hữu Tuệ
 
T. 292, S. 9 (2002) Bàn về mâu thuẫn và định hướng phát triển trong quản lý phát triển Tóm tắt
Gia Duy Nguyễn
 
S. 10 (2013) Bàn về mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Vũ Xuân Dũng
 
T. 398, S. 7 (2011) Bàn về vai trò của nông nghiệp và chính sách phát triển Tóm tắt   PDF
Võ Hùng Dũng
 
T. 383, S. 4 (2010) Bàn về văn hóa doanh nghiệp từ góc nhìn vốn xã hội Tóm tắt   PDF
Nguyễn Danh Sơn
 
S. 4 (2014) Bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Trần Thị Minh Châu
 
T. 361, S. 6 (2008) Bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Ngô Tuấn Nghĩa
 
T. 388, S. 9 (2010) Bảo hiểm thất nghiệp ở Mỹ Tóm tắt   PDF
Trịnh Trọng Nghĩa
 
S. 3 (2014) Bẫy thu nhập trung bình tại Trung Đông - Bắc Phi: trường hợp Ixraen Tóm tắt   PDF
Bùi Nhật Quang
 
T. 442, S. 3 (2015) Bắc Ninh phát triển du lịch dựa vào lợi thế địa phương Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Tùng
 
T. 362, S. 7 (2008) Bối cảnh tài chính Việt Nam 1997 - 1998 và 2007 - 2008: khoảng cách và biến đổi Tóm tắt   PDF
Phạm Minh Chính
 
T. 456, S. 5 (2016) Bội chi ngân sách ở Việt Nam: vấn đề và giải pháp Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Nguyệt
 
T. 446, S. 7 (2015) Biến đổi xã hội nông thôn Đồng bằng sông Hồng qua nghiên cứu vốn xã hội (trường hợp nghiên cứu xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) Tóm tắt   PDF
Lê Hữu Ảnh, Đặng Hải Yến
 
101 - 125 trong số 841 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>