Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 372, S. 5 (2009) Động thái nông nghiệp - nông thôn của một vùng đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn đổi mới kinh tế từ năm 1980 đến nay: trường hợp xã Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng, Hải Dương Tóm tắt   PDF
Phan Đăng Thắng, Vũ Đình Tôn, Marc Dufumier
 
T. 365, S. 10 (2008) Động thái nhân khẩu học và tác động lên tăng trưởng kinh tế Việt Nam Tóm tắt   HTML
Nguyễn Thị Minh
 
T. 374, S. 7 (2009) Động thái tăng trưởng GDP và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam Tóm tắt   PDF
Trần Anh Phương
 
T. 450, S. 11 (2015) Đi tìm nguồn gốc của phát triển - bẫy tăng trưởng Malthus, Path Dependence hay hệ giá trị Hofstede? Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Thạch
 
T. 358, S. 3 (2008) Điều hành chính sách tiền tệ năm 2007 - thực trạng và một số vấn đề đặt ra Tóm tắt   PDF
Lê Hùng
 
T. 293, S. 10 (2002) Điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế của Nhật Bản Tóm tắt
Hà Văn Vũ, Phương Anh Trần
 
T. 398, S. 7 (2011) Điều chỉnh chính sách thương mại theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng Tóm tắt   PDF
Nguyễn Chiến Thắng, Võ Trí Thành, Nguyễn Anh Dương
 
T. 380, S. 1 (2010) Điều hành chính sách kinh tế vĩ mô trong năm 2009 đã tác động tới tâm lý, kỳ vọng về tỷ giá như thế nào? Tóm tắt   PDF
Trịnh Thị Ái Hoa
 
T. 449, S. 10 (2015) Điều hành chính sách tài khóa nhằm ổn định chu kỳ kinh tế trên thế giới: hàm ý cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Nguyệt, Chu Minh Hội
 
T. 400, S. 9 (2011) Điều hành chính sách tỷ giá linh hoạt có điều tiết nhằm kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Tóm tắt   PDF
Lê Trang
 
T. 375, S. 8 (2009) Điều hành chính sách tiền tệ phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô Tóm tắt   PDF
Lê Hùng
 
S. 7 (2014) Điều hành chính sách tiền tệ tại Anh và châu Âu: một số bài học cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
Ngô Vi Trọng
 
T. 452, S. 1 (2016) Điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng Việt Nam hội nhập quốc tế trong 4 năm gần đây và khuyến nghị cho giai đoạn tới Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đắc Hưng
 
T. 368, S. 1 (2009) Đo lường "lòng trung thành" của khách hàng và ứng dụng trong định giá thương hiệu Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng
 
T. 436, S. 9 (2014) Đo lường tác động của giá xăng dầu đến lạm phát của Việt Nam Tóm tắt   PDF
Phạm Quang Tín
 
T. 457, S. 6 (2016) Đo lường xuất khẩu gạo tiểu ngạch đi Trung Quốc và một số hàm ý chính sách Tóm tắt   PDF
Phạm Quang Diệu, Nguyễn Việt Anh, Đoàn Thị Thu Hương
 
826 - 841 trong số 841 mục << < 29 30 31 32 33 34