Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 403, S. 12 (2011) Mô hình phát triển hợp tác xã của Xingapo và bài học kinh nghiệm phát triển hợp tác xã ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Lê Hải Hòa
 
T. 403, S. 12 (2011) Tăng cường và thay đổi cấu trúc kinh tế Hàn Quốc – bài học cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
Lê Quang Cảnh, Nguyễn Thanh Hà
 
T. 404, S. 1 (2012) Toàn văn   PDF
Đào Văn Hiệp
 
T. 404, S. 1 (2012) Toàn văn   PDF
Nguyễn Thị Minh Hương
 
T. 404, S. 1 (2012) Toàn văn   PDF
Bùi Thị Hoàng Lan
 
T. 404, S. 1 (2012) Toàn văn   PDF
Võ Hùng Dũng
 
T. 404, S. 1 (2012) Toàn văn   PDF
Đoàn Thị Thu Hương
 
T. 404, S. 1 (2012) Toàn văn   PDF
Bùi Xuân Hồi
 
T. 405, S. 2 (2012) Thúc đẩy hợp tác công - tư ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Hoan
 
T. 405, S. 2 (2012) Toàn văn   PDF
Hoàng Trần Hậu, Vũ Sỹ Cường
 
T. 405, S. 2 (2012) Mô hình phân tích cầu tiêu dùng thịt gia cầm tại Hà Nội Tóm tắt   PDF
Vũ Đình Tôn, Phan Đăng Thắng, Đỗ Đức Lực, Nguyễn Tuấn Sơn, Lebailly Philippe
 
T. 405, S. 2 (2012) Sự khác biệt giữa hợp tác xã và công ty: nhìn từ bản sắc hợp tác xã Tóm tắt   PDF
Võ Thị Kim Sa
 
T. 405, S. 2 (2012) Phát triển du lịch sinh thái vùng du lịch Bắc Trung Bộ: thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quyết Thắng, Lê Hữu Ảnh
 
T. 405, S. 2 (2012) Chuyển đổi mô hình tăng trưởng và định hướng tăng trưởng xanh ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Phước
 
T. 406, S. 3 (2012) Khủng hoảng và quản lý rủi ro thanh khoản ở ngân hàng thương mại Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Tài
 
T. 406, S. 3 (2012) Đánh giá tác động của tỷ giá hối đoái đến kết quả xuất, nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Hùng
 
T. 406, S. 3 (2012) Chiến lược thương hiệu của các doanh nghiệp ngành may Việt Nam: thực trạng và giải pháp phát triển Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoàng Việt
 
T. 406, S. 3 (2012) Rủi ro của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Việt Nam: thực trạng và giải pháp phòng ngừa Tóm tắt   PDF
Đỗ Văn Phức, Bùi Thị Thảo
 
T. 406, S. 3 (2012) Toàn văn   PDF
Phạm Văn Hùng
 
T. 406, S. 3 (2012) Chính sách nhà ở - một số bài học từ kinh nghiệm quốc tế Tóm tắt   PDF
Trần Thị Thái Hà
 
T. 407, S. 4 (2012) Tiếp cận lý thuyết về vai trò của tập đoàn kinh tế đa sở hữu trong nền kinh tế thị trường Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Đạt, Ngô Tuấn Nghĩa
 
T. 407, S. 4 (2012) Lý thuyết thuế tối ưu và thực tiễn hệ thống thuế Việt Nam Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Nga
 
T. 407, S. 4 (2012) Nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu lao động Việt Nam thời kỳ hội nhập Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Hồng
 
T. 407, S. 4 (2012) Việc làm lao động nông thôn Việt Nam trong thời kỳ hội nhập Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoài Nam, Mai Ngọc Cường
 
T. 407, S. 4 (2012) ẠBCD và tiếp cận xóa đói giảm nghèo bền vững Tóm tắt   PDF
Phạm Bảo Dương
 
51 - 75 trong số 841 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>