T. 456, S. 5 (2016)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Bội chi ngân sách ở Việt Nam: vấn đề và giải pháp Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nguyệt 3-10
Doanh nghiệp "sống thực vật" trong nền kinh tế Việt Nam: thực trạng, nguyên nhân và một số hàm ý chính sách Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tường Anh 11-20
Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam giai đoạn 1988-2015: thực trạng và vấn đề Tóm tắt PDF
Ngô Quang Trung 21-26

Tài chính - Tiền tệ

Các rào cản khi triển khai chương trình APA tại Việt Nam và biện pháp khắc phục Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lan 37-43
Học phí đại học trong mối quan hệ với quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2016-2020 Tóm tắt PDF
Nguyễn Trường Giang 44-55

Quản lý kinh tế

Vận dụng bảng điểm cân bằng trong đánh giá thành quả hoạt động tại các công ty kinh doanh dịch vụ cảng biển Việt Nam Tóm tắt PDF
Văn Thị Thái Thu 27-36

Kinh tế địa phương

Giải pháp phát triển du lịch Tây Nguyên thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn hội nhập quốc tế Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Mậu 56-63
Đánh giá và xếp hạng hiệu quả hoạt động kinh tế - xã hội các địa phương Tóm tắt PDF
Hồ Đình Bảo 64-71

Kinh tế thế giới

Thu hút đầu tư cho các dự án PPP giao thông đường bộ thông qua các cơ chế tài chính - kinh nghiệm của thế giới và bài học cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thanh Xuân 72-77