T. 439, S. 12 (2014)

Mục lục

Tài chính - Tiền tệ

Chính sách tiền tệ của Việt Nam năm 2014: thách thức và triển vọng Tóm tắt PDF
Tô Ánh Dương 3-10

Kinh tế đối ngoại

So sánh ảnh hưởng của việc tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN và Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương đến thương mại quốc tế của Việt Nam Tóm tắt PDF
Hà Văn Hội 11-20
Quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc trong phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Bùi Tất Thắng 21-27

Quản lý kinh tế

Tại sao doanh nghiệp Việt Nam không lớn lên được? Tóm tắt PDF
Lương Minh Huân, Đặng Thị Phương Hoa 28-37
Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động người đại diện phần vốn góp tại doanh nghiệp thành viên của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Khánh 38-47

Nông nghiệp – Nông thôn

Kết quả cải cách nông nghiệp: sự khác nhau giữa Việt Nam và Trung Quốc và các nước Đông Âu Tóm tắt PDF
Hoàng Xuân Trung 48-56

Kinh tế địa phương

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thu hút và thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Tóm tắt PDF
Đỗ Phú Trần Tình, Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Văn Nên 57-65

Kinh tế thế giới

Hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN: cơ hội và thách thức đối với Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Thiên 66-72