Return to Article Details Tìm hiểu về “vận động hành lang” tại Mỹ và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam Download Download PDF