Return to Article Details Biến động chính trị xã hội tại Trung Đông, Bắc Phi và tác động của nó đến kinh tế thế giới. Download Download PDF