Biến động chính trị xã hội tại Trung Đông, Bắc Phi và tác động của nó đến kinh tế thế giới.

  • Trần Văn Tùng

Abstract

Bài viết tập trung phân tích nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội tại Trung Đông- Bắc Phi. Ngoài ba nguyên nhân bên trong: nền chính trị mất dân chủ và xơ cứng; tỷ lệ thất nghiệp tăng cao; tham nhũng tràn lan và bất bình đẳng thu nhập ở mức cao; còn có nguyên nhân yếu tố nước ngoài can thiệp vào khu vực này. Đồng thời, tác động của sự kiện này đến nền kinh tế toàn cầu, một số bài học kinh nghiệm cũng được làm rõ.

Published
2013-07-04
Section
World Economy