Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh bằng phương pháp phân tích bao dữ liệu

  • Ngô Đăng Thành

Abstract

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam công bố trong một số năm qua. Chỉ số này có đóng góp quan trọng trong gợi ý chính sách phát triển kinh tế - xã hội của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy vậy, việc lựa chọn các chỉ số thành phần cũng như bộ trọng số chung cho các địa phương luôn đòi hỏi những góc nhìn nhiều chiều và phương pháp đa dạng để đánh giá sát thực hơn. Tác giả sử dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu để đánh giá lại năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2009, đó cũng là đề xuất gợi ý triển khai đánh giá chỉ số này cho những năm tới.

Published
2013-06-27
Section
Economic Management