Return to Article Details Cơ chế vận hành của thị trường dầu mỏ quốc tế: các vấn đề điều tiết tài chính và xây dựng chính sách năng lượng ngày nay Download Download PDF