Cơ chế vận hành của thị trường dầu mỏ quốc tế: các vấn đề điều tiết tài chính và xây dựng chính sách năng lượng ngày nay

  • Bùi Xuân Hồi

Abstract

Bài viết phân tích sự vận động trong cơ chế xác định giao động giá dầu mỏ quốc tế trong ngắn hạn với ảnh hưởng ngày càng rõ rệt của các giao dịch tài chính về dầu mỏ; trên cơ sở đó là những khuyến nghị nhằm cải thiện cơ chế điều tiết với các giao dịch đặc thù này và những bài học cho việc xây dựng chính sách năng lượng quốc gia.

Published
2013-06-27
Section
Macro Economy