Quan hệ thương mại Việt Nam – Hàn Quốc: triển vọng và giải pháp

  • Nguyễn Khánh Doanh

Abstract

Bài viết tập trung phân tích thực trạng, tiềm năng, triển vọng hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Thông qua việc sử dụng một số công cụ phân tích  như: hệ số hiển thị lợi thế so sánh (RCA), chỉ số đo lường mức độ thương mại nội ngành (GL), chỉ số về mức độ tập trung thương mại (TII),…tác giả xem xét các nội dung chính: (1) Hàn Quốc thuộc loại đối tác nào trong thương mại quan trọng của Việt Nam? (2) Cơ cấu xuất – nhập khẩu của Việt Nam và Hàn Quốc? (3) Thương mại nội ngành giữa Việt Nam và Hàn Quốc ở mức nào? (4) Kết quả  nghiên cứu đã cho thấy gì về triển vọng về hợp tác trong lĩnh vực thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc?.

Published
2013-06-27
Section
World Economy