Thực hiện cơ chế phát triển sạch ở Việt Nam: cơ hội và thách thức

  • Nguyễn An Hà

Abstract

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu trong việc triển khai dự án “Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-ER trong triển khai cơ chế phát triển sạch (CDM) ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020” do Viện Nghiên cứu Châu Âu và Trung tâm Nghiên cứu vấn đề toàn cầu, Trường đại học Leuven (Bỉ) phối hợp thực hiện; các tác giả trình bày một số kinh nghiệm trong hợp tác triển khai các dự án này trên thế giới, kết quả khảo sát ở một số doanh nghiệp tại Việt Nam, tìm hiểu chính sách và nêu lên một số đánh giá và kiến nghị cụ thể.

Published
2013-06-26
Section
Macro Economy