Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, T. 395, S. 4 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đôla và đôla hóa

Trịnh Trọng Nghĩa

Tóm tắt


Đôla hóa là tình trạng khó tránh khỏi đối với những nước có  xuất phát điểm thấp, đang trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, từng bước hội nhập khu vực và thế giới. Vậy quá trình ra đời đồng đôla Mỹ thế nào? Nguyên nhân và tác động của tình trạng đôla hóa nền kinh tế ra sao? là những thông tin hữu ích mà bài viết này muốn chuyển tải tới bạn đọc.


Toàn văn: PDF