Vài nét về đa dạng hóa ngành kinh doanh của Chaebol Hàn Quốc thời kỳ trước năm 1995

  • Ngô Xuân Bình

Abstract

Trước kia, nhiều người cho rằng đa dạng hóa ngành kinh doanh càng cao thì càng làm giảm tính cạnh tranh. Kinh tế suy thoái làm cho người ta tin rằng “suy giảm tính cạnh tranh” là kết quả của sự đa dạng hóa ngành kinh doanh quá lớn của các chaebol. Điều này đã được ghi nhận và góp phần vào việc cho ra đời hàng loạt các quy định trực tiếp hay gián tiếp về sự đa dạng hóa các ngành kinh doanh của các chaebol. Tuy nhiên trên thực tế, những chaebol hoạt động hiệu quả nhất lại là những chaebol đa dạng hóa hoạt động kinh doanh cao, trong khi những chaebol hoạt động tập trung vào một số ngành chủ chốt lại làm ăn thua lỗ và phá sản. Bài viết khái quát về sự đa dạng hóa ngành kinh doanh, vấn đề quản lý và sở hữu của các chaebol Hàn Quốc.

Published
2013-06-21
Section
World Economy