Ngành kinh tế mũi nhọn ở Việt Nam: một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  • Hoàng Văn Hoan

Abstract

Trong lịch sử phát triển ở mọi hệ thống với quy mô lớn nhỏ khác nhau (quốc gia, đia phương, doanh nghiệp,…), kết luận mang tính quy luật được khẳng định là: sự phát triển với tốc độ nhanh chóng đều phải dựa vào việc lựa chọn đúng các vấn đề mũi nhọn của hệ thống và dồn sức phát triển chúng sẽ tạo ra động lực thúc đẩy toàn bộ hệ thống đi lên. Vì vậy, việc tìm đúng các mũi nhọn kinh tế đã trở thành vấn đề sống còn mang tính quyết định của sự phát triển kinh tế.

Published
2013-06-21
Section
Macro Economy