GDP: xu hướng tiếp cận mới trong mối quan hệ tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững hiện nay

  • Phạm Thành Công

Abstract

Từ trước tới nay, GDP là chỉ tiêu kinh tế thông dụng- một chỉ số chuẩn để đánh giá trình độ phát triển của một nền kinh tế. GDP thuần túy chỉ là tổng sản phẩm quốc gia, tức là tổng số lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra trong một thời kỳ. Chỉ số này thường không xem xét được quá trình sản xuất này có ích hay không, không đánh giá được tính bền vững hay không bền vững. Hiện nay có nhiều chỉ số thay thế GDP được sử dụng như Chỉ số phúc lợi kinh tế bền vững (ISEW) áp dụng ở Bỉ, Chilê, Đức, Ý…; chỉ số phát triển đích thực (GPI) ở Úc và GDP xanh ở Mỹ và Trung Quốc. Ở các nước này, người ta quan niệm chỉ số GDP xanh như là một thước đo cho sự phát triển bền vững. Trong đó, chi phí của hoạt động kinh tế phải bao gồm cả các chi phí tiềm tang như chi phí suy thoái tài nguyên; chi phí do tội phạm; chi phí do suy thoái tầng ozon; chi phí do ô nhiễm không khí, tiếng ồn…

Published
2013-06-21
Section
Macro Economy