Nhận diện cấu trúc kinh tế Việt Nam dưới góc độ phân tích cấu trúc sản phẩm ngành công nghiệp

  • Nguyễn Tấn Phát

Abstract

Tăng trưởng dài hạn trong gần 2 thập niên qua ở Việt Nam góp phần thúc đẩy kinh tế tiến bộ đáng kể, nhưng vòng luẩn quẩn xuất hiện ngày càng lớn và rõ nét như nhập siêu, đồng nội tệ ngày càng mất giá, lạm phát tăng cao và lãi xuất ngân hàng luôn ở mức cao ngay cả nền kinh tế suy thoái..., tức là các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế thiếu ổn định và sức cạnh tranh của nền kinh tế mong manh, cho thấy cấu trúc kinh tế thiếu bền vững. Thực tế đó đòi hỏi phải nhận diện cấu trúc kinh tế của Việt Nam hiện nay, đưa ra phương hướng tái cấu trúc kinh tế giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Bài viết này góp phần nhận diện cấu trúc kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1995 -2010 qua phân tích cấu trúc sản phẩm ngành công nghiệp.
Published
2013-06-18
Section
Macro Economy