Quay trở lại chi tiết bài viết PHÁT TRIỂN CẢM BIẾN SIÊU ÂM ĐIỆN DUNG POLYME LÀM GIẢM TẦN SỐ CỘNG HƯỞNG TỰ NHIÊN Tải xuống tải PDF