Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Giáo dục - Xã hội- Nhân văn, S. 37 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH CHẤT LƯỢNG CAO ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Võ Thị Thu Hà, Bùi Thị Hồng Thoa, Phạm Hương Giang

Tóm tắt


Nguồn nhân lực du lịch nói chung và nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố then chốt quyết định sự phát triển của ngành du lịch. Bài viết đề cập tới nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao hiện nay trên cả nước, phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại Trường Đại học Hải Phòng, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Khoa Du lịch, Trường Đại học Hải Phòng.


Toàn văn: PDF