Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Giáo dục - Xã hội- Nhân văn, S. 37 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VAI TRÒ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG

Dương Đức Hùng

Tóm tắt


Các trường đại học địa phương có lợi thế tự nhiên trong việc phục vụ cộng
đồng như chính sách hỗ trợ của chính quyền địa phương, mối quan hệ xã hội, đặc trưng của trường đại học địa phương… Tuy nhiên, phần lớn các trường đại học địa phương chưa phát huy được các lợi thế đó, khiến cho vai trò của các trường đại học địa phương trong việc phục vụ cộng đồng còn hạn chế, mờ nhạt. Giải pháp đề xuất là các trường đại học địa phương phải coi trọng chức năng phục vụ và nâng cao năng lực phục vụ cộng đồng, hình thành một tương tác lành mạnh giữa các trường đại học và xã hội thông qua nội lực của trường, cầu nối của chính quyền địa phương và sự hợp tác với các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn và doanh nghiệp

Toàn văn: PDF