Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Giáo dục - Xã hội- Nhân văn, S. 35 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG HIỆN NAY (EFFICIENCY OF WORK CONSULTING CURRENT STUDY)

Vũ Thị Hạnh

Tóm tắt


Tham vấn học đường là công tác rất cần thiết bởi trợ giúp học sinh giải quyết khó khăn gặp phải trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng để hình thành và phát triển nhân cách. Những vấn đề của học sinh đã được trợ giúp để giải quyết đối với những trường có áp dụng mô hình tham vấn học đường. Công tác tham vấn bước đầu được học sinh đánh giá là hiệu quả. Tuy nhiên, còn một số học sinh đánh giá không hiệu quả bởi các em cho rằng có những khó khăn của các em vẫn chưa được hỗ trợ để giải quyết. Điều đó đặt ra với công tác tham vấn học đường cần áp dụng biện pháp chuyên môn sâu, có sự tham gia tích cực của nhà tham vấn được đào tạo chuyên nghiệp và phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm với việc tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng tham vấn cho họ.