Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Giáo dục - Xã hội- Nhân văn, S. 35 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

DẠY HỌC VĂN MIÊU TẢ CON VẬT THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH LỚP 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HÀNH - ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Nguyễn Thị Hiên, Trần Thị Hải Thu

Tóm tắt


Phát triển năng lực tư duy sáng tạo là một trong những yêu cầu cấp thiết của định hướng đổi mới giáo dục hiện nay. Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất các biện pháp phát triển năng lực tư duy sáng tạo trong dạy học văn miêu tả con vật cho học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Thực hành gồm: Xây dựng đề Tập làm văn miêu tả con vật, Bồi dưỡng khả năng quan sát cho học sinh; Bồi dưỡng kĩ năng viết văn miêu tả con vật. Các biện pháp này phù hợp với thực tiễn dạy học hiện nay và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí học sinh lớp 4 nhằm kích thích hứng thú học tập cho học sinh. Một tiết học văn miêu tả con vật sẽ tích cực hơn nếu học sinh được phát huy năng lực tư duy sáng tạo và khơi gợi niềm yêu thích học tập.  

Toàn văn: PDF