Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Giáo dục - Xã hội- Nhân văn, S. 33 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGÔN NGỮ ĐA SẮC THÁI TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

Nguyễn Thị Ninh

Tóm tắt


TÓM TẮT
Sự phát triển siêu tốc của xã hội ngày nay đã và đang có những tác động làm thay đổi ngôn ngữ văn chương, trong đó có ngôn ngữ tiểu thuyết. Vượt ngoài những ràng buộc cố định rằng văn học là nghệ thuật ngôn từ nên ngôn ngữ văn học phải đạt đến độ mĩ miều, bóng bảy, ngôn ngữ tiểu thuyết Việt Nam hiện nay có những dấu hiệu cách tân theo chiều hướng hiện đại, đa tạp và biến hóa, xích lại gần hơn ngôn ngữ đời thường. Bài viết chú ý đến một số dấu hiệu cách tân làm nên đặc tính nổi trội của ngôn ngữ tiểu thuyết Việt Nam đương đại, đó là ngôn ngữ đa sắc thái với việc kết hợp ngôn từ Việt với ngôn từ ngoại lai, cập nhật ngôn ngữ đời thường và kết hợp nhiều kênh ngôn ngữ khác. Những cách tân này góp phần đem đến khả năng và triển vọng biểu đạt mới cho thể loại. 

Toàn văn: PDF