Chi tiết về Tác giả

Chí Dũng, ThS. Nguyễn

 • S. 4 (2016) - BÀI BÁO
  Nghiên cứu chế biến Si-rô Khóm
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2016) - BÀI BÁO
  Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ lên men chính và nhiệt độ bảo quản đến chất lượng sản phẩm rượu vang Thanh Long ruột đỏ (Hylocereus polyrhizus)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2017) - BÀI BÁO
  Nghiên cứu chế biến sản phẩm mức hạt cao kiểng (Veichiia Merillii)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2017) - BÀI BÁO
  Khảo sát ảnh hưởng của chế độ sấy đến chất lượng bánh phòng tôm trắng Ø35 tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bích Chi
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7 (2017) - BÀI BÁO
  Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến bánh nướng nhân hạt sen nhuyễn (nelumbo nucifera)
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423