Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 3 (2018) Ô nhiễm của gene kháng thuốc (ARGs) trong bùn bể tự hoại ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN TRÀ MI, HỒ TÁ GIÁP, NGUYỄN XUÂN BÌNH, NGUYỄN HỒ CÁC DUNG
 
S. 1 (2018) Ảnh hưởng của nhiệt độ đến động học quá trình sấy đối lưu của một số loại nấm tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ VÂN LINH, NGUYỄN QUỐC DUY, TRƯƠNG QUỲNH TRÂN, LÊ THỊ THU
 
S. 4 (2018) Ứng dụng chất chuẩn imperatorin để khảo sát hàm lượng imperatorin từ nguyên liệu Bạch chỉ ở thị trường TP.HCM Tóm tắt   PDF
LÊ HẢI ĐƯỜNG, MAI THANH NHÀN
 
S. 1 (2018) Ứng dụng lưu chất CO2 siêu tới hạn trong nghiên cứu và sản xuất Tóm tắt   PDF
ĐOÀN THỊ NGÂN, LÊ TRẦN THẢO NGUYÊN, HOÀNG HỒNG HẠNH, BÙI MINH QUANG, NGUYỄN LÊ TUYÊN, LÊ VĂN MINH
 
S. 4 (2018) Ứng dụng phương pháp nội suy Cokriging để dự báo chỉ số chất lượng không khí cho nồng độ bụi TSP thành phố Đà Nẵng Tóm tắt   PDF
NGUYỄN CÔNG NHỰT, LAI VĂN PHÚT, BÙI HÙNG VƯƠNG
 
S. 2 (2018) Ứng dụng phương pháp đáp ứng bề mặt tối ưu hóa điều kiện quá trình phản ứng xà phòng hóa từ dầu dừa tỉnh Bến Tre Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ CẨM TRINH, PHAN NGUYỄN QUỲNH ANH, LÊ THỊ HỒNG NHAN, TRẦN THIỆN HIỀN, LÊ TẤN HUY, NGUYỄN PHÚ THƯƠNG NHÂN, BẠCH LONG GIANG
 
S. 4 (2018) Ứng dụng vật liệu khung hữu cơ lưỡng kim loại Ni/Fe-MOF làm xúc tác cho phản ứng tổng hợp pyridyl benzamides từ 2-aminopyridine và trans-beta-nitrostyrene Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ KIM OANH, NGUYỄN DUY TRINH
 
S. 1 (2018) Cải thiện khả năng phát hiện tấn công mạng bằng kỹ thuật học sâu Tóm tắt   PDF
TÔ TRỌNG TÍN, TRẦN VĂN LĂNG
 
S. 1 (2018) Cytotoxic activity of Combretum quadrangulare leaf extracts on HepG2 cancer cell line Tóm tắt   PDF
THI PHUONG NGUYEN, THUC HUY DUONG, HUU HUNG NGUYEN
 
S. 1 (2018) Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN LỘC
 
S. 3 (2018) Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Khoa Du lịch và Việt Nam học, gắn với Cách mạng công nghiệp 4.0 Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG THỊ TUYẾT NƯƠNG
 
S. 2 (2018) Khai thác luật kết hợp từ các tập mục hữu ích cao Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THÚY LOAN, MAI HOÀNG THẮNG
 
S. 2 (2018) Khảo sát ảnh hưởng của một vài chất điều hòa tăng trưởng thực vật trong nuôi cấy in vitro cây viễn chí lá nhỏ (polygala paniculata L.) Tóm tắt   PDF
LÊ THU THỦY, BÙI TRANG VIỆT, TRẦN THANH HƯƠNG
 
S. 4 (2018) Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa và tác dụng gây độc tế bào của cao chiết cồn và chloroform từ thân cây An xoa helicteres hirsuta Lour. sterculiaceae Tóm tắt   PDF
PHAN THỊ THANH THỦY
 
S. 1 (2018) Khảo sát hoạt tính sinh học của chất biến dưỡng từ hệ endophyte cây thông đỏ lá dài (Taxus wallichiana Zucc., Taxaceae) Tóm tắt   PDF
LÊ QUANG HẠNH THƯ, VÕ THỊ BẠCH HUỆ, NGUYỄN ĐINH NGA
 
S. 3 (2018) Khảo sát tác dụng an thần của bài thuốc á tử dưỡng tâm hoàn kh ng có thạch xương bồ trên thực nghiệm Tóm tắt   PDF
NGUYỄN PHƯƠNG DUNG, LÊ THỊ THU HƯƠNG
 
S. 1 (2018) Khảo sát tác động chống oxy hóa in vitro của lá cây lá dong (Phrynium parviflorum Roxb, Marantaceae) Tóm tắt   PDF
HOÀNG THỊ PHƯƠNG LIÊN
 
S. 1 (2018) Khảo sát tác động giảm đau của các phân đoạn nọc bò cạp heterometrus laoticus scorpionidae Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THU HIỀN
 
S. 1 (2018) Khảo sát tác động kháng viêm của một số hợp chất flavonoid phân lập từ cây ngải cứu (artemisia vulgaris asteraceae) trên chuột nhắt trắng Tóm tắt   PDF
VÕ THỊ THU HÀ
 
S. 2 (2018) Khảo sát thành phần flavonoid trong cây Cỏ cứt lợn (Ageratum conyzoides L. Asteraceae) Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
 
S. 4 (2018) Khảo sát thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của cao chiết Dây gắm (Gnetum montanum Markgr.) Tóm tắt   PDF
ÔNG BÌNH NGUYÊN, ĐẶNG THỊ KIM QUYÊN, LÝ HẢI TRIỀU, BÙI THỊ PHƯƠNG QUỲNH, LÊ VĂN MINH
 
S. 3 (2018) Khảo sát và đánh giá tính diệt khuẩn và tính mẫn cảm da của sản phẩm nước rửa tay từ dầu dừa tỉnh Bến Tre Tóm tắt   PDF
ÔNG BÌNH NGUYÊN, NGUYỄN THANH QUANG, TRẦN THIỆN HIỀN, NGUYỄN PHÚ THUONG NHÂN, LÂM TRÍ ĐỨC, TRẦN ĐÌNH MẠNH, PHAN NGUYỄN QUỲNH ANH, LÊ THỊ HỒNG NHAN, ĐỖ ĐÌNH NHẬT, LÝ HẢI TRIỀU, LÊ VĂN MÌNH
 
S. 4 (2018) Khảo sát độc tính cấp và tác động kháng viêm của dịch chiết nước cây Nở ngày đất (Gomphrena celosioides Mart., Amaranthaceae) Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ KIM ANH, TRẦN NGỌC TÍN, TRƯƠNG MỸ LINH, NGUYỄN THỊ TRÚC LINH, NGUYỄN HOÀNG MỸ AN, HOÀNG THỊ PHƯƠNG LIÊN, VÕ THỊ THU HÀ
 
S. 4 (2018) Khảo sát độc tính cấp và thăm dò tác dụng đông máu của dịch chiết nước từ lá cây Lấu đỏ Psychotria rubra (Lour.) Poir, Rubiaceae Tóm tắt   PDF
HOÀNG THỊ PHƯƠNG LIÊN, NGUYỄN THỊ THÙY TRANG, NGUYỄN LÊ THANH TUYỀN
 
S. 2 (2018) Một quy trình hiệu quả để phân lập và nuôi cấy tế bào gốc trung mô từ tủy xương chuột Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, NGUYỄN HỮU HÙNG
 
1 - 25 trong số 68 mục 1 2 3 > >>