Chi tiết về Tác giả

HOÀNG PHƯƠNG, NGUYỄN Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 1 (2018) - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Xác định miền cường độ của vật liệu không đồng nhất sử dụng lí thuyết phân tích giới hạn và kĩ thuật đồng nhất hóa
    Tóm tắt  PDF