Chi tiết về Tác giả

HUỲNH CANG, MAI Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 1 (2018) - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Nghiên cứu ứng dụng hạt nano béo rắn bao giữ dầu gấc (Momordica cocochinenis Spreng.) (SLNs-Gấc) vào nền kem dưỡng da
    Tóm tắt  PDF