Chi tiết về Tác giả

HỮU VINH, CaoNGUYỄN Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 1 (2018) - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng cấu trúc vật liệu khung hữu cơ kim loại MIL-53(Fe) biến tính Nd
    Tóm tắt  PDF