Quay trở lại chi tiết bài viết Khảo sát độc tính cấp và tác động kháng viêm của dịch chiết nước cây Nở ngày đất (Gomphrena celosioides Mart., Amaranthaceae) Tải xuống tải PDF