Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

A

An, My, Tạp chí Công nghiệp
Anh, Hà Tuấn, Tạp chí Công nghiệp
Anh, Quỳnh, Tạp chí Công nghiệp
Anh, Song, Tạp chí Công nghiệp
Anh, Trương Tuấn, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Anh, Vân, Tạp chí Công nghiệp

Â

Ân, Hoài, Tạp chí Công nghiệp

1 - 7 trong số 7 mục    

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP