Chi tiết về Tác giả

Cường, Đào Văn Ban Quản lý các dự án than Đồng bằng sông Hồng VINACOMIN

  • S. 8 (2012) - NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
    Công nghệ cơ giới hóa khai thác than hầm lò trên thế giới và kết quả áp dụng tại các mỏ than hầm lò Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP