S. 8 (2012)

Mục lục

SỰ KIỆN-VẤN ĐỀ

Ngành Công Thương 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 5 về kinh tế tập thể Tóm tắt PDF
Huỳnh Đắc Thắng 4-6
Vai trò của hợp tác xã thương mại trong hệ thống bán lẻ của thị trường nội địa Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Hương 7-9
Bộ Công Thương Chủ động cùng địa phương tìm giải pháp phát triển bền vững Tóm tắt PDF
Diệu Thúy 10-11,39
Xây dựng nông thôn mới. Cần chú trọng công tác lập quy hoạch phù hợp với từng địa phương Tóm tắt PDF
Lê Hằng 12-13
Hội nghị ngành Công Thương 14 tỉnh đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ lần thứ XIV. Hà Nam: Liên kết vùng, cùng vượt khó. Tóm tắt PDF
Thu Hoài 14-15
Vùng kinh tế trọng điểm. Vai trò "đầu tàu" và những vấn đề đặt ra. Tóm tắt PDF
Ngô Văn Phong 16-18
Xung quanh việc tăng giá bán điện: Chính phủ tạo cơ chế kèm theo các điều kiện bắt buộc đối với EVN Tóm tắt PDF
Nguyễn Đừng 19-20
Đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam và EFTA Tóm tắt PDF
Hà My 21,55
Cần có biện pháp quản lý hữu hiệu đối với thương nhân nước ngoài thu mua nông sản Việt Nam Tóm tắt PDF
Quang Tuấn 22-23

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

Hướng dẫn thiết kế kho hàng - quy trình tổng quát Tóm tắt PDF
Lê Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Thía, Nguyễn Thị Vân Anh 26-27
Công nghệ cơ giới hóa khai thác than hầm lò trên thế giới và kết quả áp dụng tại các mỏ than hầm lò Việt Nam Tóm tắt PDF
Đào Văn Cường, Phạm Trung Thông, Phạm Đức Thang 28-29
Phát triển các khu, cum công nghiệp trên địa bàn Hà Nội theo hướng bền vững Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hải Hà 30-31
Cần nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Huy 32-33

DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

Than Uông Bí: An toàn để đẩy mạnh sản xuất Tóm tắt PDF
Thùy Trang 36
EVN HANOI đẩy mạnh bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp Tóm tắt PDF
Nguyên Vũ 37,43
Công ty Than Thống Nhất với công tác an toàn - vệ sinh lao động Tóm tắt PDF
Thu Hà 38-39

LAO ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

VEAM gồng mình vượt qua suy thoái Tóm tắt PDF
Phương Thảo 40-41

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

Đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ cao cần có những chính sách đột phá Tóm tắt PDF
Thanh Tú 44-45

MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN

Tiêu chí túi ni lông thân thiện môi trường Tóm tắt PDF
Thu Trang 46-47
Điện Quang phát triển công nghệ xanh Tóm tắt PDF
Phượng Nguyễn 47

KHUYẾN CÔNG

Khuyến công Bình Dương xây dựng, nâng cấp làng nghề Tóm tắt PDF
Hoàng Thúy 48-49

KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG

Làm gì để nâng cao hiệu quả mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn Hà Nội? Tóm tắt PDF
Hoàng Quân 50-51

GƯƠNG SÁNG CÔNG THƯƠNG

Người "say" bia ở Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi Tóm tắt PDF
Nguyên Vũ 42-43

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Thái Lan phát triển có hiệu quả kinh tế tập thể Tóm tắt PDF
Anh Tuấn 54-55


Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP