Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà: Điển hình trong công tác bảo vệ môi trường trong ngành Điện

Thái Linh

Tóm tắt


Xứng danh là đứa con đầu lòng, cái nôi của ngành Thuỷ điện Việt Nam, với những thành tích trong sản xuất kinh doanh, nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà đã vinh dự và tự hào với hàng loạt các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ, Ngành và địa phương trao tặng cho tập thể và cá nhân.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP